За по-добър опит Моля, променете вашия браузър CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Съпътстваща информация в описанието на реклами

Преди добавянето на сайт е всяка реклама, се проверява за съответствие с правилата GoogoLet. Моля, запознайте се с тях. На нашия сайт е забранено индикация за съответната рекламна информация в описанието на реклами, в това число НЕ може да бъде: Точка на цялостната рекламна информация за компанията. Например, „Фирма N работи на вътрешния пазар повече […] Детайли

Правила за търсещите работа и изискванията за обобщение в категория „Работа“

Преди сервиране реклами не пропускайте да се запознаете с споразумение с Потребителя, Правилата за публикуване на обява, а също така и с други правила и документи, подадени на Сайта. При наличието на информация за това, че на публикувани в Сайта обяви нарушават правилата на Сайта, действащото законодателство и/или права на трети лица, ГугоЛет има право […] Детайли

Изисквания към вакансиям в категория „Работа“

Общи разпоредби Забранени работа Заглавие Описание работни места Снимки Преди сервиране реклами не пропускайте да се запознаете с правилата за публикуване на обява, както и изискванията към реклами в тази категория. ГугоЛет може да се умереността на всяка поставена на сайта на работни места и по всяко време. В случай на несъответствие на работа на […] Детайли

Изисквания към рекламите в категория „Услуги“

Общо Забранени услуги Правила за публикуване на категории услуги Категория „Услуги“ и Категория „Работа“, отличия Цена Снимка Друго Преди сервиране реклами не пропускайте да се запознаете с правилата за публикуване на обява, списък на забранени стоки, както и с изискванията на реклами в тази категория. При наличието на информация за това, че е поставен на […] Детайли

Изисквания към рекламите в категория „Транспорт“

Общи правила Заглавията на рекламите Снимки Описание обяви Цена Допълнителна информация Преди сервиране реклами не пропускайте да се запознаете с правилата за публикуване на обява, както и с настоящите изисквания за обяви в категории „Транспорт“. 1. Общи правила 1.1. Ако продавате автомобил „на части“, трябва да се постави в категорията на „резервни Части и аксесоари“. […] Детайли

Списък на забранените стоки

Сайт www.googolet.club (по-долу „Сайт“) е интернет платформа за поставяне на реклами. Потребителите сами рекламите, насочени в тях информация за продукти, услуги, процеси и предложения (по-долу „Стоки“) и носят отговорност за това, че предлаганите от тях Стоки съответстват на изискванията на Сайта и действащото законодателство на Република България. В настоящия документ е даден списък на Продукти, […] Детайли

Дискриминация думи в работа

Напомняме ви, че българското законодателство забранява да се поставят в работни места, информация, ограничивающую право на кандидати за работа в зависимост от характеристиките, които не са свързани с техните бизнес качества. В описанието на работни места е забранено директна препратка ограничения на следните основания: раса, цвят на кожата; националност; наличието на военен билет, служба в […] Детайли

Правила за публикуване на обяви

Поставянето на реклами в сайта GoogoLet се регулира от Потребителския договор. Нарушение на правилата, както и прием на многобройните жалби на потребители на рекламата може да доведе до запушване на червата както рекламата, така и на сметки на техните собственици. Моля, имайте предвид, че всички реклами трябва да отговарят на правилата, независимо от това дали […] Детайли

Изисквания към рекламите в категория „Недвижими Имоти“

Актуалността на обяви; Уникалността на реклами; Регион настаняване; Местоположение; Заглавията на рекламите; Настройки реклами; Цена; Снимки; Личен кабинет на дружеството; Право на поставяне на обект от трето лице. Преди сервиране реклами не пропускайте да се запознаете с правилата за публикуване на обява, както и с изложените по-долу изисквания за реклами в тази категория. Актуалността на […] Детайли

Общи изисквания към рекламата на GoogoLet

Общи изисквания Потребител на сайта GoogoLet (наричан по – долу Уебсайт), разместивший рекламни материали с помощта на разположение на Сайта на услуги, е рекламодател и рекламопроизводителем тези рекламни материали и носи предусмотренную законодателство отговорни за поставяне на рекламни материали и спазването на изискванията на законодателството на Република България за реклама. В случай на промяна на […] Детайли

Списък на забранените за промотиране на Стоки на GoogoLet

Категория на стоки, услуги и информация, забранени за промотиране на GoogoLet Наркотични вещества, психотропни вещества и техните прекурсори, растения, съдържащи наркотични средства или психотропни вещества или техни прекурсори, и техните части, съдържащи наркотични средства или психотропни вещества или техни прекурсори. Взривни вещества и материали, с изключение на пиротехнически изделия. Органи и (или) тъкан на човека. […] Детайли

Правила за използване на промо бонуси

Условия ГугоЛет – ЕООД „ГугоЛет Клуб“. Услуги или Услуги – услуги ГугоЛет в Сайта за поставяне на реклама. Сайт – ресурс в интернет, намира се на адрес googolet.club. Рекламна кампания – рекламно събитие с дефинирани от потребителя настройки, за да конкретизирате спецификата на настаняване и демонстрация на контекстна реклама. Промоции-бонус – отстъпка на Услуги за поставяне […] Детайли

Лицензионно споразумение Мобилно приложение Обяви GoogoLet

Това Лицензионно споразумение (наричана по – долу „Договор“) урежда отношенията между потребителя на мобилни приложения (наричан по – долу „Вие“ или „Потребител“) и ЕООД „ГугоЛет Клуб“, (по – долу наричана „Компанията“), възникнали при използване на софтуер“, Обяви GoogoLet“ за смарт телефони и други преносими (мобилни) устройство („устройство“), предназначени за технически достъп до GoogoLet (наричан по […] Детайли

Офертата за сключване на договор за предоставяне на услуги

Този документ е предложението на ЕООД „ГугоЛет Клуб“ (по – долу наричана „Компанията“) на адрес регистрирани в сайта www.googolet.club Интернет потребителите (наричан по – долу „Потребителите“) за сключване на рамков договор за предоставяне на услуги (наричан по – долу „Договор“) на посочените по-долу условия (по – нататък – „Офертата“). 1. Предмет На Договора 1.1. Договор […] Детайли

Споразумение с потребителя

Настоящото Потребителско споразумение урежда отношенията между “ ЕООД „ГугоЛет Клаб“ („ГугоЛет Клаб“) и Интернет потребител („Потребител“), възникнали при използване на интернет-ресурс www.GooGolet.club („GooGolet“), посочени в Потребителския договор условия. Пълен и безспорен приемането на предложението ГугоЛет в адреса на Потребителя за сключване на договора е извършването на Потребителя, на действия, насочени към използването на GooGolet, включително […] Детайли

Топ